TỔNG KẾT CÁC BIỂN HIỆU ĐÃ THI CÔNG TRONG THÁNG 9/2022

Tổng kết tháng 9/2022 MultiBio Lab đã triển khai thi công nâng cấp biển hiệu cho hơn 20 đại lý trên toàn quốc. Các tỉnh thành đã triển khai thi công trải dài từ bắc vào Nam. Chưa bao giờ việc nâng cấp, làm mới biển hiệu biển quảng cáo dễ dàng đến vậy.

Hãy liên hệ với MultiBio Lab để được hỗ trợ với chương trình cực kỳ ưu đãi, không rằng buộc doanh số và giới hạn về quy cách chất liệu biển hiệu.

.