Cách sử dụng MULTI CLEAR WATER an toàn và hiệu quả

Liều lượng tiêu chuẩn được ghi trên sách HDSD: 0.5 ml (1 xịt) cho mỗi 10 lít nước bể thực tế. Thể tích nước bể thực tế nên được tính sau khi đã trừ đi layout, lũa và nền.

Tuy nhiên có 2 cách sử dụng sản phẩm như sau:

  1. Cách sử dụng cho bể thủy sinh mới set up:

Nếu bể mới set up và chưa thả cá tép thì có thể sử dụng gấp đôi liều lượng tiêu chuẩn (2 xịt cho mỗi 10l nước bể) để có thể nhanh chóng đạt độ trong tuyệt đối, cũng như khử màu vàng của nước gây ra do lũa. Hiệu quả sẽ thấy ngay sau 10 phút sử dụng.

 2. Cách sử dụng hàng tuần với bể ổn định: 

Nên sử dụng sau khi thay nước cho bể. Tuy nhiên liều lượng sử dụng được tính theo lượng nước thay ra khỏi bể khi tiến hành thay nước.

Ví dụ: bể có thể tích 100L và bạn thay ra 30% (30L nước) thì nên sử dụng 3 xịt ngay sau khi thay nước để bể nhanh chóng đạt được độ trong tuyệt đối.